Mgr. Stanislav Kowalski

Úradné preklady z taliančiny

Úradné preklady


Ponúkame úradné (overené) i neúradné preklady z talianskeho jazyka, počnúc prekladmi právnych dokumentov, cez preklady matričných dokladov, až po preklady obchodnej korešpondencie. Bohaté praktické skúsenosti v oblasti súdnych prekladov sú zárukou vysokej kvality.

preklady

Tlmočnícke služby


Ponúkame tlmočnícke služby počas obchodných stretnutí, počas stretnutí s právnymi poradcami, tlmočenie v rámci školení, prípadne na služobných cestách.

tlmocenie

Prekladateľ


Mgr. Stanislav Kowalski vyštudoval taliansky jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Bohaté vedomosti v oblasti talianskeho jazyka získal na Univerzite Di Catania v Taliansku, kde sa venoval predovšetkým štúdiu talianskej lingvistiky, dejín talianskeho jazyka a literatúry, odbornej taliančiny a všeobecných dejín Talianska. Na univerzite Degli Studi di Siena, pod vedením Prof. Fabia Munainiho, sa venoval štúdiu dejín talianskej literatúry, v rámci ktorého absolvoval štúdijný pobyt v Talianskom národnom etnografickom múzeu v Ríme.

Prekladateľskej činnosti sa venuje od roku 2000. Ako učiteľ talianskeho jazyka pôsobil aj na Štátnej jazykovej škole v Poprade. Od roku 2009 je zapísaný do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ako súdny prekladateľ v odbore taliansky jazyk. Ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky, Luciou Žitňanskou, bol v roku 2010 vymenovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky prekladateľov z odboru taliansky jazyk pri Tlmočníckom ústave FF PU v Prešove.
Viac informácii o taliančine nájdete na Wikipedii.

Kontakt

Mgr. Stanislav Kowalski
Nábrežná 10
080 01 Prešov

+421 907 589 654

kowalski.stanislav@gmail.com